การเลือกภาษา: ไทย line english

ข่าว

Typical method of busbar connection and bolt specifications

Typical method of busbar connection and bolt specifications

 

Legend

category

Serial number

Connection size

Hole requirements

Bolt specifications

B1

B2

a

φ(mm)

Quantity

 

Straight line connection

1

125

 

 

21

4

M20

2

100

 

 

17

4

M16

3

80

 

 

13

4

M12

4

63

 

 

11

4

M10

5

50

 

 

9

4

M8

6

45

 

 

9

4

M8

 

7

40

 

80

13

2

M12

8

31.5

 

63

11

2

M10

9

25

 

50

9

2

M8

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertical connection

10

125

125

 

21

4

M20

11

125

100-80

 

17

4

M16

12

125

63

 

13

4

M12

13

100

100-80

 

17

4

M16

14

80

80-63

 

13

4

M12

15

63

63-50

 

11

4

M10

16

50

50

 

9

4

M8

17

45

45

 

9

4

M8

 

18

125

31.5-25

 

11

2

M10

19

100

31.5-25

 

9

2

M8

20

80

31.5-25

 

9

2

M8

 

 

 

 

 

 

 

Legend

category

Serial number

Connection size

Hole requirements

Bolt specifications

B1

B2

a

φ(mm)

Quantity

 

Vertical connection

21

125

63-40

 

17

2

M16

22

100

63-40

 

17

2

M16

23

80

63-40

 

15

2

M14

24

63

50-40

 

13

2

M12

25

50

45-40

 

11

2

M10

26

63

上一个:Busbar production and installation process re 没有下一个

ติดต่อเรา

CONTACT US

ติดต่อ:Leanne

โทรศัพท์มือถือ:+8613853146766

โทรศัพท์:+860531-55500506

ตู้จดหมาย:Leanne@busbarmc.com

ที่อยู่: Jinan jingshi west load NO.9566